اعضای هیئت علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

ایمیل

عکس

رزومه

1

 

فرید نیک اقبال

 

دندانپزشکی ترمیمی

 

استادیار

 


Fariddent2003@yahoo .com


 

رزمه

ISID

2

 

طیبه آقایی

 

 


دندانپزشکی ترمیمی

 

 

استادیار

 


Tayebe.aghaei@yahoo.com


 

رزمه

3

 

سمیه بحرانی


 


دندانپزشکی ترمیمی

 

استادیار

 


bahranisomaye@gmail.com


 

رزمه
منوی اصلی دانشکده
پیوند های مفید
نظرسنجی
میزان رضایت شما از خدمات دانشکده به چه می