منو اصلی
اساتید مشاور

 

لیست اساتید مشاور

دکتر زینب صالحی 

دکتر آرزو ابریشمی

دکتر محمد کریم لایق نژاد

کلینیک ویژه :

12-10شنبه و یکشنبه ها

آموزش دانشکده:

13-8دوشنبه و سه شنبه ها

 

 

11-9 یکشنبه تا چهارشنبه

 

 

12-10دوشنبه ها

 

 

 

 

 

 

تمامی دانشجویان ورودی91

و دانشجویان شاهد

نام و نام خانوادگی دانشجو

نام و نام خانوادگی دانشجو

محمد اسلمی

سیده یاسمن حسینی

زهرا اسماعیلی

سیده زهره رضایی ناصرآباد

فاطمه بی ظلم

فاطمه عربی

صدیقه حسینی بن سنجان

فرزانه فتحی

مجتبی خاجوی قره میرشاملو

محبوبه گلستانی فرد

اسما نمازی

نسیم مرادی

حسین نیکبخت امیراباد

حسین مقدسی

سیده زینب تقوی نژاد

روزبه نعیمی

عبدالرحمان آزادنیا

میترا نیکنام

رضا بهره بر

مجتبی پرنیانی کوشک

 

دکتر سمیه یاری

دکتر مریم صلاحی

دکتر صباح میرهادی

دکترمعصومه تقوی

دکتر امین یوسفی

دکتر فرید نیک اقبال

دکتر علی صالح غلامی

دکتر زینب صالحی

 

 

 

11-9شنبه ها

 

 

 

 

12-11یکشنبه تا سه شنبه ها

 

 

 

12-10یکشنبه ها

 

 

 

13-11دوشنبه

ها

 

 

 

13-11شنبه ها

 

       دکتر نیک اقبال:

           13-11یکشنبه ها

دکتر غلامی

12-10شنبه و

 دوشنبه ها

کلینیک ویژه :

12-10شنبه و یکشنبه ها

آموزش دانشکده:

13-8دوشنبه و سه شنبه ها

نام و

نام خانوادگی دانشجو

نام و

نام خانوادگی

 دانشجو

نام و

نام خانوادگی

دانشجو

نام و

نام خانوادگی دانشجو

نام و

نام خانوادگی دانشجو

 

 

تمامی دانشجویان ورودی95

 

 

تمامی دانشجویان ورودی91

و دانشجویان شاهد

فاطمه آزاد

آرزو رحمت زاده اصل

فاطمه احمدی

فردادخوبانی

محسن گرشاسب پور

فهیمه آزادوار

ایمان سعیدی

سجاد اسماعیلی مهر

علی دزفولی

بیتا محسنی

المیرااژدها کش

سیدسلمان سیروس

زینب باشفاعت

ندا راز

زینب مرادی سیف آباد

هادی اسماعیلی

محمدرضا شاهوران فرد

نگین برزگر

ریحانی

محمد امین شفائی پورسرمور

هاجر مومنی نژاد

میترا امینی

اشکان شیرزاد چالشتری

محمدحسن بناکار

ساره شیخی

محمدحسین ندافیان

زهرا بام شاد

فرشته ظلی

ساسان حسینی کتج

فاطمه وکیلی سهرفروزانی

زهرا جلال مقدم

مهشید عزیزی

فائزه السادات خلیلی تمبی

سعید یزدان کیش

اعظم رامول

ساناز قلی پور

میلاد معصومی

احمد رضا نکویی