دسترسی سریع
تقویم آموزشی
برنامه هفتگی
برنامه امتحانات

راهنمای ارباب رجوع

-درمان بیماران در شیفت صبح توسط دانشجویان و تحت نظر اساتید و با هزینه آموزشی انجام می شود.

-پذیرش بیماران همه روزه و بر اساس اولویت حضور جهت معاینه و تشکیل پرونده در بخش تشخیص انجام می شود و سپس به بخش های مربوطه ارجاع داده می شود.

-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

-خواهشمند است در مراجعه اولیه هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.

-در کلینیک ویژه تخصصی در شیفت عصر درمان های دندان پزشکی توسط اساتید متخصص قابل انجام است.

نوبت دهی از ساعت 4 تا 8 عصر با مراجعه به پذیرش انجام می شود.

اطلاعات تماس دانشکده


کلینیک ویژه : یاسوج-بلوار مطهری- بعد از سازمان انتقال خون     تلفن:07433228293   -   07433228274 الی 5

صفحه الکترنیکی: www.dentistry.yums.ac.ir