دسترسی سریع
تقویم آموزشی
برنامه هفتگی
برنامه امتحانات

معاونت آموزشی دانشکده

صفحه در دست طراحي مي باشد

اطلاعات تماس دانشکده


کلینیک ویژه : یاسوج-بلوار مطهری- بعد از سازمان انتقال خون     تلفن:07433228293   -   07433228274 الی 5

صفحه الکترنیکی: www.dentistry.yums.ac.ir