منو اصلی
گروه ارتودنسی

در این بخش مراجعه مستقیم به بخش بدون نیاز به پرونده بخش تشخیص امکان پذیر است. پس از معاینه توسط استاد بخش و تهیه گرافی های مربوطه نوع درمان و نوبت دهی انجام می شود.

1-پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان انجام می شود.

2-تمامی درمان ها در شیفت صبح توسط دانشجویان و زیر نظر اساتید مربوطه انجام می شود.

3-خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نگردد.