منو اصلی
اعضای هیئت علمی

  اعضای هیئت علمی:

1-دکتر نسیم زینی

متخصص بیماری های دهان،فک و صورت

Email:

2-دکتر زهرا منصوری

متخصص بیماری های دهان،فک و صورت

Email:

3-دکتر سیده زینب صالحی

متخصص دندان پزشکی کودکان

معاون آموزشی دانشکده

Email:zsalehi89@yahoo.com

4- دکتر زهرا هاشمی

متخصص دندان پزشکی کودکان

معاون پژوهشی دانشکده

Email:

5-دکتر مریم صلاحی

متخصص دندان پزشکی کودکان

Email:

6-دکتر صباح میرهادی

متخصص رادیولوژی دهان،فک و صورت

Email:

7-دکتر اعظم معظم پور

متخصص رادیولوژی دهان،فک و صورت

Email:

8-دکتر پروانه رستم زاده

متخصص رادیولوژی دهان،فک و صورت

Email:

9-دکتر سید علی صالح غلامی

متخصص رادیولوژی دهان،فک و صورت

Email:

10-دکتر خواجه زاده

متخصص آسیب شناسی دهان

Email:

11-دکتر معصومه تقوی

متخصص پروتزهای دندانی

Email:

12-دکتر وثوق

متخصص پروتزهای دندانی

Email:

13-دکتر فاطمه محمدی

متخصص بیماری های لثه

Email:

14-دکتر سید امین یوسفی

متخصص بیماری های لثه

Email:

15-دکتر سید لقمان احمدی

متخصص بیماری های لثه

Email:

16-دکتر آیت پوزش

متخصص جراح فک و صورت

Email:

17-دکتر آرش کرمی

متخصص جراح فک و صورت

Email:

18-دکتر آرین غلامیان

متخصص جراح فک و صورت

Email:

19-دکتر سعادت روایی

متخصص ترمیمی و زیبایی

Email:

20-دکتر هنگامه علی نژاد

متخصص ترمیمی و زیبایی

Email:

21- دکتر فرید نیک اقبال

متخصص ترمیمی و زیبایی

Email:

22-دکتر زینب بهروزی

متخصص ارتودنسی

Email:

23-دکتر آرزو ابریشمی

متخصص ارتودنسی

Email:

24-دکتر محمد علی یوسفی

متخصص درمان ریشه(اندو)

Email:

25-دکتر سمیه یاری

متخصص درمان ریشه(اندو)

Email:

26-دکتر زهرا کدخدا

متخصص درمان ریشه(اندو)

Email:

27-دکتر محمد کریم لایق نژاد

متخصص درمان ریشه(اندو)

Email: