دسترسی سریع
تقویم آموزشی
برنامه هفتگی
برنامه امتحانات

اعضای هیئت علمی

ردیف

گروه آموزشی

اساتید گروه ها

سمت

1

اندو

دکتر محمد علی یوسفی

عضو هیات علمی

دکتر سمیه یاری

عضو هیات علمی

دکتر محمد کریم لایق نژاد

مدیر گروه

دکتر صدیقه فرزانه

عضو هیات علمی

2

رادیولوژی

دکتر سیده رقیه پناهی

مدیر گروه

سید علی صالح غلامی

عضو هیات علمی

دکتر صباح میرهادی

عضو هیات علمی

3

پریو

دکتر فاطمه محمدی

عضو هیات علمی

دکتر سید امین یوسفی

عضو هیات علمی

دکتر لقمان احمدی

عضو هیات علمی

4

پاتولوژی

دکتر فاطمه فقیهی

عضو هیات علمی

5

اطفال

دکتر غفاری

عضو هیات علمی

دکتر الهام ابراهیمی

عضو هیات علمی

دکتر  ندا صلح جو

مدیر گروه

6

جراحی

دکتر آرین غلامیان

عضو هیات علمی

دکتر آرش کرمی

مدیر گروه

دکتر   مسلم  بابویی

عضو هیات علمی

دکتر ستار محمودی

عضو هیات علمی

7

ترمیمی

دکتر نفیسه فاضلیان

مدیر گروه

دکتر فرید نیک اقبال

عضو هیات علمی

دکتر سمیه بحرانی

عضو هیات علمی

دکتر طیبه آقایی

عضو هیات علمی

8

ارتودنسی

دکتر  فاطمه گرجی زاده

مدیر گروه

دکتر زینب بهروزی

عضو هیات علمی

9

 

پروتز

دکتر آمنه خرازی

عضو هیات علمی

دکتر سجاد سپهری

عضو هیات علمی

دکتر سید رضا هاشمی منش

مدیر گروه

10

بیمارهای دهان و دندان

دکتربهار افروزی

مدیر گروه

دکتر  نگین  اثنی عشری

عضو هیات علمی

اطلاعات تماس دانشکده


کلینیک ویژه : یاسوج-بلوار مطهری- بعد از سازمان انتقال خون     تلفن:07433228293   -   07433228274 الی 5

صفحه الکترنیکی: www.dentistry.yums.ac.ir