دسترسی سریع
تقویم آموزشی
برنامه هفتگی
برنامه امتحانات

امور عمومی دانشکده

مدیر امور عمومی دانشکده

دکتر بهرام پورفاضلی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی

پست الکترونیکی: pourfazeli@yahoo.com

اطلاعات تماس دانشکده


کلینیک ویژه : یاسوج-بلوار مطهری- بعد از سازمان انتقال خون     تلفن:07433228293   -   07433228274 الی 5

صفحه الکترنیکی: www.dentistry.yums.ac.ir