دسترسی سریع
تقویم آموزشی
برنامه هفتگی
برنامه امتحانات

معاون پژوهشی

دکتر زهرا هاشمی

سمت: معاون پژوهشی دانشکده

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:   hashemi_kh11@yahoo.com

اطلاعات تماس دانشکده


کلینیک ویژه : یاسوج-بلوار مطهری- بعد از سازمان انتقال خون     تلفن:07433228293   -   07433228274 الی 5

صفحه الکترنیکی: www.dentistry.yums.ac.ir